Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Determination of Demand Estimation Methods by Values and Variability Measures for Stock Items in a Cleaning Paper Company

Günümüz koşullarında işletmelerin piyasadaki durumlarını koruyup geliştirebilmeleri, müşterilerinin davranışlarını analiz ederek gelecekteki davranışlarına dair doğru tahminler yapabilmeleriyle mümkündür. Artan rekabet ortamında, ürünlerin piyasadaki hareketlerini öngörebilen işletmeler varlıklarını devam ettirebilecektir. Talep tahmini, tüketicilerin gelecekte ne miktarda mal ve hizmet talep edeceklerinin kestirilmesidir ve bu amaçla birçok analiz yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de temizlik kağıdı sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın stok kalemleri önce ABC analizi ile önem derecesine göre, daha sonra ise XYZ analizi ile talep değişkenliğine göre sınıflandırılmış ve ABC analizi ile XYZ analizinin entegrasyonu yapılarak kümelenmiştir. Daha sonra firmanın geçmiş satış verilerinden hareketle; her stok kalemine talep tahmin yöntemlerinden “Trend Analizi”, “Hareketli Ortalama”, “Tek ve Çift Üstel Düzgünleştirme”, “Toplamsal ve Çarpımsal Ayrıştırma” uygulanmış ve MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata), MAD (Ortalama Mutlak Sapma) ve MSE (Ortalama Hata Kare) değerleri ile hata hesabı yapılmıştır. Hata hesaplarından yola çıkılarak en uygun tahmin yöntemi belirlenmiş ve değişkenliği az-değeri yüksek AX grubu ürünlerden değişkenliği yüksek-değeri az CZ grubu ürünlere doğru gidildikçe, talep tahmin yöntemi başarısı; hata performansları (MAPE,MAD,MSE) baz alınarak yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
ABC analizi, talep tahmini, XYZ analizi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 5 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrest.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri