Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Tarımsal Kirlenme ve Pestisit Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Manisa İli, Sarıgöl ve Alaşehir Örneği

Ülkemizde bilinçsiz ve kontrolsüz biçimde uygulanan kimyasal savaşım, çevre kirliliğine ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Pestisitler, öneriler doğrultusunda kullanılmadığı zaman kalıntıları ile insan sağlığı ve çevrede olumsuz etkilere yol açmaktadır. Pestisit kullanımının insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri toplumu yakından ilgilendiren endişe verici bir durum haline gelmektedir. Bu yüzden toprak ve tarım ürünleri de dahil çeşitli matrikslerdeki pestisit kalıntılarının izlenmesi zorunlu bir hal almaktadır. Nitekim pestisit uygulamasının %0.015-6.0’sı hedef alınan canlı üzerine ulaşmakta, geri kalan %94-99.9’luk kısım ise agro-ekosistemde hedef olmayan organizmalara ve toprağa ulaşmakta ya da orman veya bahçelere uygulanan pestisitler havaya, su ve toprağa, oradan da çevredeki doğal ekosistemlere sürüklenme ve akıntı nedeniyle kimyasal kirleticiler olarak sulara karışmaktadır. Ülkemizde üreticilerin büyük çoğunluğu ürün(pestisit) uygulama zamanına kendisi karar vermekte, kullanacağı ilacı ve dozunu kendisi belirlemektedir. İlacın önerilen dozuna uymayanlar ve yüksek dozda ürün uygulayanlar da azımsanmayacak düzeydedir. Üreticilerin büyük çoğunluğu tarım ürünlerinde bitki koruma ürününün kalıntı sorununu önemsememekte ve uygulama yaparken de bu durumu dikkate almamaktadırlar. İlacın uygulama sonrası bekleme sürelerine de çoğunlukla uyulmamaktadır. Tarım çalışanları ürünleri hazırlarken yanlarında başka kişileri hatta çocuklarını bulundurmakta, ürün kullanımından sonra kişisel temizliklerini yeterince yapmamaktadırlar. Bu araştırma, Türkiye’nin en önemli bağ üretim ve ihraç merkezlerinden olan Manisa iline bağlı Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinden gayeli örnekleme ile seçilmiş bağ üreticileri ile yapılan anket tekniğine dayanmaktadır. Üreticinin bağ hastalık ve zararlılarına karşı pestisitleri kullanırken sergiledikleri bilgi, tutum ve davranışları bu çalışmada ayrıca belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma, yörede yapılmış sayılı akademik çalışmalardan biri olarak yapılacak diğer araştırmalara ve araştırmacılara ışık tutabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler
tarımsal kirlenme 1, pestisit 2, Alaşehir 3, Sarıgöl 4, çevre kirliliği 5, bağcı 6, toprak ana 7.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 5 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrest.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri