Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Uygulama Süreci ve Uygulama Aracı Seçiminde Etkin Kriterler

Yerleşme alanlarındaki gelişmeler, imar planları ile kontrol altına alınmaktadır. Planların onaylanmasını takip eden süreçte plan uygulamaları, etaplar halinde yapılmaktadır. Plan raporlarında belirtilen etap ve süreler içinde uygulama (planın hayata geçmesi); planın amacına ulaşılması açısından önem arzetmektedir.Uygulama sonunda, sosyal ve kültürel donatı alanlarının kamu eline geçmesi, hedeflenmektedir. Ancak uygulamada karşılaşılan en büyük güçlük bu aşamada yaşanmaktadır. Bu nedenle planlama süreci analizleri arasında, uygulama aracı tür ve yönteminin araştırılması önemli yer tutmaktadır. Çalışma kapsamında plan uygulama araçları ele alınmış, nüfus ve yapı yoğunluğunun uygulama araçları ile ilişkisi incelenmiştir. Planlama sürecinde, plan uygulama araçlarının belirlenmesinde etkin olan unsurlar ve ölçütler, örnekleri ile irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler
plan uygulamaları, uygulama aracı, donatı alanı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 5 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrest.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri