Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İlaç Tasarımı için Donepezil HCL Tabletlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Sahip olduğu üstün özellikler sayesinde nanomalzemelerin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Geliştirilen ve incelenen nanomalzemeler arasında hidroksiapatit (Ca5(PO4)3(OH), HAp), toksik olmaması, mekanik dayanımı ve mükemmel biyouyumluluk özelliklerinden dolayı kontrollü ilaç salımı uygulamalarında ilaç taşıyıcı ortam olarak büyük ilgi çekmektedir. Bu çalışmada, kalsine edilmiş ve edilmemiş hidroksiapatit kullanılarak donepezil hidroklorür (Alzhemier hastalığı için ilaç etken maddesi) etken maddesinin salım kinetiği incelenmiştir. Ayrıca, ticari olarak satın alınan HAp (5µm, yüzey alanı ≥100 m2/g) ve nano boyutta sentezlenen hidroksiapatitin salım özellikleri karşılaştırılmıştır. Salım kinetiğini iyileştirmek amacıyla hidroksiapatite; PEG 1500, titanyum dioksit (TiO2), Carbopol 974 ve jelatin ilave edilerek farklı içeriklerde tabletler elde edilmiştir. Elde edilen kompozitlerin karakterizasyonu Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FT-IR), Taramalı elektron mikroskopu (SEM) ve X-Işını difraktometresi (XRD) kullanılarak yapılmıştır. Hazırlanan farklı özellikteki kompozit tabletlerden Donepezil hidroklorür etken maddesinin salımı pH 1,2 pH 6,8 ve pH 7,4ortamlarında in vitro deneylerle incelenmiş ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Elde edilen veriler, Donepezil hidroklorürün kontrollü salımını doğrulamaktadır. İlaç salım profilleri Sıfır Derece, Birinci Derece, Higuchi ve Korsmeyer—Peppas olmak üzere dört farklı kinetik modele göre oluşturulmuştur. İlaç salım profilleri incelendiğinde her tabletin farklı pH ortamında farklı sonuçlar verdiği gözlemlendi. Yapılan bu çalışma ile kontrollü ilaç salım çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.Anahtar Kelimeler
Hidroksiapatit, Donepezil hidroklorür, Kontrollü ilaç salımı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 5 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrest.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri