Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme Uygulamalarının Farklı Ülkeler ile Karşılaştırılması
(Comparison of Different Countries with the Implementation of Environmental Impact Assessment in Turkey )

Yazar : Ayla BİLGİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4 (2)
Sayfa : 171-178
DOI Number: :
Cite : Ayla BİLGİN , (2018). Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme Uygulamalarının Farklı Ülkeler ile Karşılaştırılması. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 4 (2) , p. 171-178. Doi: .
202    158


Özet

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği sektörlerden kaynaklanan atıkların çevre mevzutına uygun bir şekilde bertaraf edilmesi ve yönetim planlarının oluşturulması açısından önemlidir. ÇED kapsamında sektörler alt gruplara ayrılarak kapasitelerine göre sınıflandırılmıştır. Sektörel bazda her bir faaliyetten kaynaklanan atıklar dan oluşacak tehlikelerin ve risklerin önceden belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla hesaplamalar, modellemeler ve yönetim planlarını içeren raporlar hazırlanmaktadır. Yetkili firmalar tarafından hazırlanan raporlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Müdürülüğü tarafından incelenmekte ve sonuçandırılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki ÇED yönetmeliği uygulamalarının farklı ülkeler ile karşılaştırılması yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Çevresel Etki Değerlendirme, Çevre Yönetimi, Çevre Kavramı.

Abstract

The Environmental Impact Assessment (EIA) Regulation is important for the disposal of waste from the sectors in accordance with the environmental issue and for the establishment of management plans. Within the scope of EIA, sectors are classified into sub-groups and classified according to their capacities. Reports that include calculations, modeling and management plans are prepared in order to identify and prevent hazards and risks that will arise from wastes arising from each activity on a sectoral basis. The reports prepared by the authorized companies are examined and finalized by the Ministry of Environment and Urbanization. In this study, the application of EIA in Turkey are compared with different countries.Keywords
Environmental Impact Assessment, Environmental Management, Environmental Awareness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 5 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrest.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri