Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Determination of Demand Estimation Methods by Values and Variability Measures for Stock Items in a Cleaning Paper Company
(Determination of Demand Estimation Methods by Values and Variability Measures for Stock Items in a Cleaning Paper Company )

Yazar : Çağın KARABIÇAK  Selen AVCI Gülşen AKMAN Zerrin ALADAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4 (1)
Sayfa : 47-68
DOI Number: :
Cite : Çağın KARABIÇAK Selen AVCI Gülşen AKMAN Zerrin ALADAĞ, (2018). Determination of Demand Estimation Methods by Values and Variability Measures for Stock Items in a Cleaning Paper Company. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 4 (1) , p. 47-68. Doi: .
233    352


Özet

Günümüz koşullarında işletmelerin piyasadaki durumlarını koruyup geliştirebilmeleri, müşterilerinin davranışlarını analiz ederek gelecekteki davranışlarına dair doğru tahminler yapabilmeleriyle mümkündür. Artan rekabet ortamında, ürünlerin piyasadaki hareketlerini öngörebilen işletmeler varlıklarını devam ettirebilecektir. Talep tahmini, tüketicilerin gelecekte ne miktarda mal ve hizmet talep edeceklerinin kestirilmesidir ve bu amaçla birçok analiz yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de temizlik kağıdı sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın stok kalemleri önce ABC analizi ile önem derecesine göre, daha sonra ise XYZ analizi ile talep değişkenliğine göre sınıflandırılmış ve ABC analizi ile XYZ analizinin entegrasyonu yapılarak kümelenmiştir. Daha sonra firmanın geçmiş satış verilerinden hareketle; her stok kalemine talep tahmin yöntemlerinden “Trend Analizi”, “Hareketli Ortalama”, “Tek ve Çift Üstel Düzgünleştirme”, “Toplamsal ve Çarpımsal Ayrıştırma” uygulanmış ve MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata), MAD (Ortalama Mutlak Sapma) ve MSE (Ortalama Hata Kare) değerleri ile hata hesabı yapılmıştır. Hata hesaplarından yola çıkılarak en uygun tahmin yöntemi belirlenmiş ve değişkenliği az-değeri yüksek AX grubu ürünlerden değişkenliği yüksek-değeri az CZ grubu ürünlere doğru gidildikçe, talep tahmin yöntemi başarısı; hata performansları (MAPE,MAD,MSE) baz alınarak yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
ABC analizi, talep tahmini, XYZ analizi.

Abstract

In today's competitive environment, businesses can maintain and improve their market situation by analyzing customers' behavior and making accurate estimates of their future behavior. In an increasingly competitive environment, businesses that can predict the movements of the products on the market will be able to continue their assets. Demand forecasting is the estimation of the amount of goods and services consumers will demand in the future and many analytical methods have been developed for this purpose. In this study, first, the inventory items of a company operating in the cleaning paper sector in Turkey was ranked according to the significance with ABC analysis then, it was classified by demand variability with XYZ analysis and clustered by integration of ABC analysis and XYZ analysis. Then move from the past sales data of the company; demand forecast for each inventory item has been made. "Trend Analysis", "Moving Average", "Single and Double Exponential Smoothing", and "Additive and Multiplicative Decomposition" methods are applied among demand forecasting methods. For each estimate, error calculation is performed using MAPE (Mean Absolute Percentage Error), MAD (Mean Absolute Deviation) and MSE (Mean Square Error). Based on error calculations, the most appropriate estimation method has been determined.Demand forecasting method is interpreted according to the error performance of the from AX group products with low variability and high inventory value to CZ group products with high variability and low inventory value.Keywords
ABC analysis, demand forecasting, XYZ analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 5 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrest.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri