Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tarımsal Kirlenme ve Pestisit Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Manisa İli, Sarıgöl ve Alaşehir Örneği
(A Research on the Use of Agricultural Pollution and Pesticide: Manisa Province, Sarıgol and Alasehir Sample )

Tarımsal Kirlenme ve Pestisit Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Manisa İli, Sarıgöl ve Alaşehir Örneği

 
Yazar : Ayşe Nuray CEBECİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 6 (2)
Sayfa : 1-22
DOI Number: :
Cite : Ayşe Nuray CEBECİ , (2020). Tarımsal Kirlenme ve Pestisit Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Manisa İli, Sarıgöl ve Alaşehir Örneği. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 6 (2), p. 1-22. Doi: 10.26579/jocrest.41.
309    258


Özet

Ülkemizde bilinçsiz ve kontrolsüz biçimde uygulanan kimyasal savaşım, çevre kirliliğine ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Pestisitler, öneriler doğrultusunda kullanılmadığı zaman kalıntıları ile insan sağlığı ve çevrede olumsuz etkilere yol açmaktadır. Pestisit kullanımının insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri toplumu yakından ilgilendiren endişe verici bir durum haline gelmektedir. Bu yüzden toprak ve tarım ürünleri de dahil çeşitli matrikslerdeki pestisit kalıntılarının izlenmesi zorunlu bir hal almaktadır. Nitekim pestisit uygulamasının %0.015-6.0’sı hedef alınan canlı üzerine ulaşmakta, geri kalan %94-99.9’luk kısım ise agro-ekosistemde hedef olmayan organizmalara ve toprağa ulaşmakta ya da orman veya bahçelere uygulanan pestisitler havaya, su ve toprağa, oradan da çevredeki doğal ekosistemlere sürüklenme ve akıntı nedeniyle kimyasal kirleticiler olarak sulara karışmaktadır. Ülkemizde üreticilerin büyük çoğunluğu ürün(pestisit) uygulama zamanına kendisi karar vermekte, kullanacağı ilacı ve dozunu kendisi belirlemektedir. İlacın önerilen dozuna uymayanlar ve yüksek dozda ürün uygulayanlar da azımsanmayacak düzeydedir. Üreticilerin büyük çoğunluğu tarım ürünlerinde bitki koruma ürününün kalıntı sorununu önemsememekte ve uygulama yaparken de bu durumu dikkate almamaktadırlar. İlacın uygulama sonrası bekleme sürelerine de çoğunlukla uyulmamaktadır. Tarım çalışanları ürünleri hazırlarken yanlarında başka kişileri hatta çocuklarını bulundurmakta, ürün kullanımından sonra kişisel temizliklerini yeterince yapmamaktadırlar. Bu araştırma, Türkiye’nin en önemli bağ üretim ve ihraç merkezlerinden olan Manisa iline bağlı Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinden gayeli örnekleme ile seçilmiş bağ üreticileri ile yapılan anket tekniğine dayanmaktadır. Üreticinin bağ hastalık ve zararlılarına karşı pestisitleri kullanırken sergiledikleri bilgi, tutum ve davranışları bu çalışmada ayrıca belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma, yörede yapılmış sayılı akademik çalışmalardan biri olarak yapılacak diğer araştırmalara ve araştırmacılara ışık tutabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler
tarımsal kirlenme 1, pestisit 2, Alaşehir 3, Sarıgöl 4, çevre kirliliği 5, bağcı 6, toprak ana 7.

Abstract

Uncontrolled and uncontrolled chemical struggle in our country causes environmental pollution and health problems. Pesticides have negative effects on human health and environment with their residues when not used in accordance with the recommendations. The negative effects of pesticide use on human and environmental health are becoming a concern for the society. Therefore, monitoring of pesticide residues in various matrices including soil and agricultural products becomes compulsory. As a matter of fact, 0.015-6.0% of the pesticide application reaches the target organism, the remaining 94-99.9% reaches the non-target organisms and soil in the agro-ecosystem, or the pesticides applied to the forest or gardens reach the air, water and soil and from the surrounding area. It enters the waters as chemical pollutants due to drift and discharge to natural ecosystems. The majority of the producers in our country decide the product (pesticide) application time and determine the drug and dosage to be used. Those who do not comply with the recommended dose of the drug and those who administer a high dose of the product are also considerable. The majority of producers do not care about the residual problem of crop protection products in agricultural products and do not take this into account when applying. The waiting times of the drug are often not followed. When preparing agricultural products, agricultural workers have other people and even their children, and they do not do enough personal cleaning after using the products. This research is based on Turkey's most important link with the production and export centers of the district of Manisa Alasehir and purposeful from Sarigol made with selected manufacturers with ties survey sampling techniques. The information, attitudes and behaviors exhibited by the producer while using pesticides against the pests and diseases of the vineyard were also determined in this study. This research is of great importance in terms of shedding light on other researches and researchers as one of the few academic studies conducted in the region.Keywords
1st agricultural pollution, 2nd pesticide, 3rd Alaşehir, 4th Sarıgöl, 5th environmental pollution, 6th vineyard, 7th soil mother

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 5 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrest.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri