Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Konut Kavramına Farklı Bir Bakış; Yeraltı Şehirleri ve Karınca Kolonileri
(A Different Look at the Housing Concept; Underground Cities and Ant Colonies )

Konut Kavramına Farklı Bir Bakış; Yeraltı Şehirleri ve Karınca Kolonileri

 
Yazar : Arzu ERÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 6 (1)
Sayfa : 63-76
DOI Number: :
Cite : Arzu ERÇETİN , (2020). Konut Kavramına Farklı Bir Bakış; Yeraltı Şehirleri ve Karınca Kolonileri. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 6 (1), p. 63-76. Doi: 10.26579/jocrest.47.
414    647


Özet

İnsanlığın varoluşu ile barınma ihtiyacının bir getirisi olarak ortaya çıkan bu kavram tarihsel süreçte insanlığın gelişmesi ile evrimleşmiş ve mimarlık mesleğinin katkıları ile günümüz ihtiyaçlarını karşılayan seviyelere ulaşmıştır. İlk yerleşim yerlerinden günümüze gelişen süreçte birçok çevresel, fiziksel, teknolojik ve benzeri nedenle değişiklik gösteren ve şekillenen bu kavram sadece insanoğlu için değil doğadaki birçok canlı içinde önemlidir. Çünkü barınma kavramı her canlının ilk ihtiyacıdır, gereksinim kaynaklıdır ve bu gereksinimler çevresel bir tehdit, yada farklı bir ihtiyaç olmadığı sürece en temel, yine çevrenin sunduğu malzemeler ile şekillenir. Bu çalışmanın amacı insanların ilk yerleşim alanları arasında kabul edilen yer altı şehirleri ile karıncaların yaşamlarını sürdürebilmek için toprağın altında konumlandırdıkları yuvaları arasındaki mekânsal benzerlikleri ortaya koymak ve tüm canlılar için önemli olan barınma kavramını mekânsal olarak tanımlamaktır.Anahtar Kelimeler
Konut, Barınma, Yeraltı, İnsan, Karınca Yuvası

Abstract

This concept, which emerged as a result of the existence of humanity and the need for housing, has evolved with the development of humanity in the historical process and has reached the levels that meet today's needs with the contributions of the architectural profession. This concept, which has changed and shaped for many environmental, physical, technological and similar reasons in the developing process from the first settlements to today, is important not only for human beings but also for many living creatures in nature. Because the concept of shelter is the first need of every living being, the requirement is sourced, and these requirements are shaped by the most basic, again, materials provided by the environment, unless there is an environmental threat or a different need. The purpose of this study is to reveal the spatial similarities between the underground cities, which are accepted among the first settlements of the humans, and the nests that the ants have placed under the ground to survive, and to define the concept of shelter, which is important for all living things.Keywords
Housing, Underground, Human, Anthill

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 5 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrest.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri