Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Normal Etüv ve Vakumlu Etüvde Kurutulan Söğüt Yapraklarının Kuruma Kinetiği Değerlerine Yöntemin ve Sıcaklık Değerlerinin Etkisi
(The Effect of Method and Temperature Values on Drying Kinetics of Willow Leaves Dried in Normal Oven and Vacuum Oven )

Normal Etüv ve Vakumlu Etüvde Kurutulan Söğüt Yapraklarının Kuruma Kinetiği Değerlerine Yöntemin ve Sıcaklık Değerlerinin Etkisi

 
Yazar : Muhammed TAŞOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 6 (2)
Sayfa : 33-38
DOI Number: :
Cite : Muhammed TAŞOVA , (2020). Normal Etüv ve Vakumlu Etüvde Kurutulan Söğüt Yapraklarının Kuruma Kinetiği Değerlerine Yöntemin ve Sıcaklık Değerlerinin Etkisi. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 6 (2), p. 33-38. Doi: 10.26579/jocrest.56.
67    51


Özet

Söğüt yaprakları kurutulduktan sonra çay olarak tüketiminin yanında elde edilen ekstraklarıda ilaç sanayisinde kullanılmaktadır. Diğer kurutma işlemlerinde olduğu gibi söğüt yaprağı kurutma işleminde de piyasaya hızlı kuru ürün servis edebilmek için kuruma performansının yüksek olması istenir. Bu nedenle kurutma sıcaklığı ve yönteminin iyi seçilmesi gereklidir. Bu çalışma kapsamında kurutma yöntemi olarak endüstride de çok yaygın olarak kullanılan etüv ve vakumlu etüv kurutucular seçilmiştir. Kurutma sıcaklığı olarak ise aromatik bitkiler için uygun olan 35, 45 ve 55 ºC sıcaklık değerlerinde kurutulmuştur. Materyalin ilk nem içeriği % 68.92 (y.b.) olarak belirlenmiş ve % 10-15 son nem aralığına düşene kadar kurutma işlem devam etmiştir. Çalışmada, kurutma yöntemi ve sıcaklık değerlerinin söğüt yaprağının kuruma değerlerine etkisinin önemli düzeyde (p<0.05) olduğu tespit edilmiştir. En uzun kuruma 10 saat ile vakumlu etüvde, en kısa ise 3.5 saat ile etüv kurutucuda tespit edilmiştir. Ürünün kuruma hızı vakumlu etüve göre, normal etüvde daha hızlı olduğu bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Kurutma yöntemleri, kuruma hızı, söğüt yaprağı

Abstract

After the willow leaves are dried, the extracts obtained in addition to their consumption as tea are also used in the pharmaceutical industry. As in other drying processes, the drying performance of willow leaves is desired to have a high drying performance in order to deliver a fast dry product to the market. Therefore, the drying temperature and method should be selected well. Within the scope of this study, oven and vacuum oven dryers, which are widely used in industry, were selected as drying methods. As the drying temperature, it was dried at 35, 45 and 55 ºC, suitable for aromatic plants. The initial moisture content of the material was determined to be 68.92% (wet base) and the drying process continued until it fell to the final moisture range of 10-15%. In the study, it was determined that drying method and temperature values had a significant effect (p <0.05) on drying values of willow leaves. The longest drying was determined in vacuum oven with 10 hours and the shortest in drying oven with 3.5 hours. The drying speed of the product was found to be faster in a normal drying oven than in a vacuum oven.Keywords
Drying methods, drying velocity, willow leaf

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 5 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrest.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri