Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arazi İdaresi Temel Modelinin Bibliyometrik Analizi: Scopus Veritabanı
(Bibliometric Analysis of Land Administration Domain Model: Scopus Database )

Yazar : Elif TAŞ ARSLAN  Mehmet ALKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4 (2)
Sayfa : 43-54
DOI Number: :
Cite : Elif TAŞ ARSLAN Mehmet ALKAN, (2018). Arazi İdaresi Temel Modelinin Bibliyometrik Analizi: Scopus Veritabanı. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 4 (2) , p. 43-54. Doi: .
276    252


Özet

Arazi idaresi sistemlerinin temel benzer özellikleri bakımından ortak bir standart yapı oluşturma amacıyla konumsal veri modelleme çalışmalarına “Arazi İdaresi Temel Modeli” adı verilir. Bu alanda yapılan çalışmalar bir bibliyometrik analiz sonucunda değerlendirilmiştir. Değerlendirme kapsamı SCOPUS veri tabanı ile sınırlandırılmıştır. SCOPUS veri tabanı en geniş hakem denetimli özet ve atıf veri tabanlarından biridir. SCOPUS veri tabanında arazi idaresi temel modeli (AİTM) ile ilgili 124 adet yayın bulunmuştur. Analizlerin sonuçlarına bakıldığında bu alanda en çok çalışma 2015 yılında yapılırken en az çalışma 2005 yılında yapılmıştır. Bu alanda yapılan yayınların dergilere dağılımları incelendiğinde arazi idaresi temel modeli alanında en çok yayına yer veren dergi Land Use Policy olmuştur. Bu alanda en çok yayını yapan isimler Lemmen ve Van Oosterom’dur. Arazi idaresi temel modeli konusunda yayın üreten kişiler en çok Hollanda’da Delft University of Technology’dedir. Bu konu en çok sosyal bilimler ve çevre bilimleri ile ilgili degilerde yer bulmuştur ve yayınların büyük kısmı makale türündedir. Toplam atıfların en yoğun olduğu yıl 2017’dir ancak en çok atıfı alan yayın 2005 yılında Van Oosterom ve Lemmen öncülüğünde yapılan “The core cadastral domain model” isimli yayındır. Konunun Lotka yasası ve 80/20 kuralına uyumu kontrol edilmiş ve hem yasaya hem de kurala uymadığı tespit edilmiştir. Bu analiz sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Arazi İdaresi Temel Modeli, SCOPUS, bibliyometrik analiz

Abstract

Land Administration Domain Model (LADM) is explained as spatial data modeling, in order to constitute a common standard structure in terms of the basic features of the land administration management systems. Studies in this area were evaluated as a result of a bibliometric analysis. The extent of the evaluation is limited with the SCOPUS database. SCOPUS database is one of the largest peer-reviewed summary and citation databases. 124 publications were found on the SCOPUS database related to LADM. According to the results of the analyzes, the most study was done in 2015 and the least study was done in 2005. When the distribution of the publications to the journals is examined, it is the Land Use Policy which has the most publication in the field of land administration. Lemmen and Van Oosterom are the most widely published authors in this field. The most recent publication about LADM was produced in Delft University of Technology in the Netherlands. This subject has been most related to social sciences and environmental sciences, and most of the publications are articles. The most cited year is 2017 but the most commonly cited publication is named “Core Cadastral Domain Model” and pulished at 2005 by the leadership of Van Oosterom and Lemmen. The subject was controlled by Lotka's law and the 80/20 rule and it was determined that it did not comply with the law and the rule. The results of these analyzes were evaluated and recommendations were made.Keywords
Land Administration Domain Model, SCOPUS, Bibliometric analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 5 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrest.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri